Hållbar sophantering med sophus

06 april 2023
Vi tar ett steg mot en mer hållbar framtid genom att byta ut flera gamla sopsystem mot sophus, en modern och hållbar lösning för sophantering. Upptäck hur detta minskar vår miljöpåverkan och fungerar praktiskt för hyresgästerna.

Under våren kommer vi att byta ut vårt gamla sopsystem till sophus, en modern och hållbar lösning för sophantering som kommer göra en betydande skillnad i vår miljöpåverkan. I dagsläget har vi implementerat systemet vid tre av våra fastigheter, och det kommer att utökas till ytterligare tre fastigheter inom en snar framtid.

Varför gör vi detta?

Jo, vi på Mövik strävar alltid efter att minska vår miljöpåverkan och att ta ansvar för vår planet. Matavfall och restavfall står för en stor del av det totala avfallet i våra kommuner, och att ta itu med detta är avgörande för att minska vår kollektiva miljöpåverkan. Genom att sortera soporna vid källan och skilja ut matavfall kan vi minska mängden organiskt material som hamnar i deponier, vilket i sin tur minskar metanutsläppen och förbättrar vår luftkvalitet.

Hur fungerar strategin kring sophus i praktiken?

Systemet med sophus gör det enkelt för hyresgästerna att sortera sina sopor på ett korrekt sätt. Varje fastighet får ett sophus med två nedkast, en för matavfall och en för restavfall. Matavfallet kan sedan användas för att skapa biogas och gödningsmedel, medan restavfallet kan brännas och användas för att producera energi. Detta är ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi där avfall kan återanvändas och resurserna kan användas på ett hållbart sätt.

Vi är glada över att kunna ta det här steget mot en mer hållbar framtid, och vi hoppas att våra hyresgäster kommer att stödja oss i vår strävan efter att minska vår miljöpåverkan. Tillsammans kan vi göra en stor skillnad för vår planet.

Tack för att ni tar ansvar och hjälper oss att göra vår värld lite bättre.

 

Vad menas med restavfall? Läs mer här!

Vad menas med matavfall? Läs mer här! 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor kring sophanteringen i din fastighet.

knife g5dafb0ed6 1920

 

Laddar in nästa post