Brand i vår fastighet på Hamngatan

03 februari 2023
Den 2 februari började det brinna i vår fastighet på Hamngatan i Lidköping.
Vi är lättade över att branden aldrig hann utvecklas men bedrövade över vad som inträffat. Vår högsta prioritet är att säkerställa våra hyresgästers säkerhet och välbefinnande. Ingen har kommit till skada och räddningstjänsten har kontroll över situationen.
Nu behöver den tekniska undersökningen ha sin gång för att fastställa brandorsak. Därefter kan renoveringsarbetet påbörjas.
Laddar in nästa post