Viktiga tips för en smidig utflyttning

07 augusti 2023
Att flytta ut från en bostad kan vara en spännande och ibland också en stressig upplevelse. För att underlätta övergången och se till att allting går smidigt har vi på Mövik sammanställt några viktiga tips som kan vara till hjälp när du flyttar ut från ett av våra boenden. Vi hoppas att dessa råd kommer att underlätta för en smidig och säker flyttprocess. Låt oss börja!

Uppsägning och avtal

Först och främst är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller för uppsägning och avtal i din specifika situation. Hos oss är uppsägningstiden 3 månader och en gjord uppsägning kan inte ångras. Detta ger oss tillräckligt med tid att planera för din flytt och hitta en ny hyresgäst.

Besök vår hemsida och läs igenom informationen om uppsägning för att vara säker på att du följer rätt procedur och tidsramar. Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss för att få mer information.

Uppsägning görs via formuläret på vår hemsida

Tillträde till bostaden

När uppsägningen är bekräftas av oss är du som hyresgäst skyldig att ge oss tillträde till bostaden under uppsägningstiden. Detta för att vi ska kunna visa upp lägenheten för potentiella hyresgäster. Vi från Mövik är alltid med på visningen av bostaden, men för dig som hyresgäst är det frivilligt att delta.

Besiktning & flyttstäd

Under uppsägningstiden kommer vi boka i en första besiktning av din bostad. Denna sker vanligtvis inom en vecka från din uppsägning. Den gör vi för att få kännedom om bostadens skick och eventuella skador.

Om det finns skador i bostaden som orsakats av dig under din tid som hyresgäst och du önskar åtgärda dem själv, kan vi arrangera en ombesiktning cirka 1 månad innan du flyttar ut. Detta ger dig möjlighet att rätta till eventuella skador och se till att de uppfyller vår standard.

Det är viktigt att förstå att om åtgärderna inte har vidtagits eller om de inte uppfyller den sedvanliga standarden, kan du bli debiterad för kostnaden att återställa bostaden till det ursprungliga skicket. Därför rekommenderar vi att du tar dig tid att noga granska bostaden och åtgärda eventuella skador i god tid innan flytten.

pexels karolina grabowska 4239032

Städning och reparationer

När det är dags att lämna din lägenhet, förråd och eventuella balkong, är det viktigt att de är väl flyttstädade. För att hjälpa dig med detta har vi skapat en checklista för flyttstädning som du kan använda som en guide. Genom att följa denna lista kan du vara säker på att inget viktigt blir förbisett.

Vid själva utflyttningsbesiktningen kommer en av oss på Mövik gå igenom bostaden tillsammans med dig för att säkerställa att det inte finns några skador och att alla utrymmen är välstädade. Det är viktigt att vara närvarande vid denna besiktning för att kunna svara på eventuella frågor och diskutera eventuella punkter som kan uppstå.

Avlämning av nycklar

När allt är klart och besiktningen är genomförd, återlämnas alla nycklar som hör till bostaden. Detta innefattar lägenhetsnycklar, eventuella förrådsnycklar och andra nycklar som du har fått under din tid som hyresgäst.

Adressändring och avslut av abonnemang

Kom ihåg att meddela din nya adress till olika myndigheter, företag och leverantörer. Det kan vara allt från att ändra din adress hos adressandring.se till att säga upp el-, vatten- och bredbandsabonnemang. Planera i förväg och skapa en lista över vilka abonnemang och tjänster du behöver avsluta eller flytta över till din nya adress.

P1102694 webb

Vi på Mövik strävar alltid efter att göra flyttprocessen så smidig som möjligt för våra hyresgäster. Genom att följa dessa tips och riktlinjer kan du hjälpa oss att upprätthålla vår höga standard för boendekvalitet och underlätta övergången för både dig själv och den inflyttande hyresgästen.

Kom ihåg att vi finns här för att hjälpa dig under hela flyttprocessen, så tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare assistans.

Lycka till med din flytt och tack för att du har varit en del av Mövik!

Besök gärna vår sida för broschyrer och blanketter för mer information om uppsägning och andra användbara resurser.

Laddar in nästa post