Trivsel och trygghet

Trivsel
För att alla ska trivas tillsammans i ett flerfamiljshus där många bor nära varandra, krävs det både hänsyn och välvilja.

I ett flerfamiljshus kan ingen kräva absolut tystnad, vi hör våra grannar och dom hör oss. Hos en barnfamilj är det livligare än hos en pensionär och så måste det få lov att vara. Du ska samtidigt inte behöva acceptera hög musik, skrik och bråk och störande spring i trappor. Trapphusen är inte lekplats eller uppehållsrum. Höga ljudnivåer som stör är inte tillåtet, varken på dagar eller nätter.

Meddela oss alltid vid allvarliga störningar, gärna nästa dag så vi får reda på vad som har hänt. Vi tar tacksamt emot informationen via felanmälan.

Anteckna datum, klockslag och arten av störning. Vi kommer omedelbart meddela den störande hyresgästen att vi inte accepterar ett störande beteende i våra fastigheter. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten.

Ska du ha en större fest tala om det för grannarna i förväg. Dom har säkert större förståelse och risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå. Men det är inte tillåtet att störa obegränsat.

Hårda ljud fortplantar sig till övriga delar av huset. Välj därför rätt tillfälle till stökiga jobb.

 

Många vill gärna placera ut blommor och dylikt i våra trapphus, det är inte tillåtet. Allt för att visa respekt för människor som är allergiska och för dom som städar i våra trapphus.

Se till att dörrarna till källare och vind alltid hålls låsta.

 

Trygghet
Att man känner sig trygg i sitt hem, är en grundläggande förutsättning för att kunna trivas och en god grannsämja främjar tryggheten i boendet. 

När du reser bort är det bra av olika skäl bra att be någon granne eller anhörig att titta till din lägenhet då och då. Lämna ingen post nedanför brevinkastet, vattna blommor och spola vatten i handfat och diskho för att undvika att det luktar illa i dessa utrymmen. Det kan det göra eftersom vatten i vattenlås avdunstar.

Husdjur
Det är tillåtet att ha husdjur i din lägenhet. Om ditt husdjur orsakar skador i lägenheten blir du som lägenhetsinnehavare ersättningsskyldig.

För att alla ska trivas i våra hus är det viktigt att visa hänsyn till varandra i  de gemensamma utrymmena.  Husdjur får inte störa de andra hyresgästernas boende. Under vistelse utomhus på offentlig plats skall hunden hållas under tillsyn. Tänk på att plocka upp efter din hund.

Katt och hund hår i avloppet är att be om stopp, därför behöver du vara noga med att kamma eller borsta djuret, speciellt då den fäller. Kattsand får absolut inte slängas i WC, den blir som cement i rörkrökarna och orsakar svåra stopp i avloppsstammen.

Hyreslagen

Ett utdrag ur hyreslagen:

  •  § 25, När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet).
    Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
    Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.