Inflytt och avflytt

Inflyttning till nya lägenheten

  • Gör din flyttanmälan i god tid före flytten. För att en anmälan ska gå igenom behöver du ange kommunens fyrsiffriga lägenhetsnummer som står på ditt hyresavtal, tex. 1201.
  • Innan du flyttar in i lägenheten måste du teckna ett el-abonnemang för hushållsel och avsluta ditt gamla abonnemang på din förra adress. Detta gäller inte för dig som flyttar till en lägenhet där fastigheten står för elavtalet och kostnaden för hushållsel tas ut på din hyresavi.
  • Du måste ha en hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring och en skada eller olycka inträffar kan det bli mycket kostsamt för dig.

När det börjar närma sig flytt till den nya lägenheten kallas in- och avflyttande hyresgäst till en besiktning. Om den 1:a infaller på en helgdag sker inflyttningen första arbetsdagen efter helgdag. Avflyttande hyresgäst lämnar över nycklar och fastighetsskötaren går igenom lägenheten och tittar så att det inte finns några skador och att lägenheten är välstädad.

Fastighetsskötaren sätter upp din namnskylt och informerar om huset och gemensamma utrymmen. Lägenheten är en bostad och därför tillåter vi inga lappar eller dekaler på våra lägenhetsdörrar.

Hyran ska betalas i förskott varje månad. Till exempel hyran för juli månad ska betalas senast sista bankdagen i juni månad. Använd angivet fakturanummer för respektive månad.

Vid en flytt blir det alltid skräp. Flyttkartonger och grovsopor som exempelvis möbler och lampor får inte slängas i de gemensamma soporna utan måste köras iväg till närmste återvinningscentral.

 

 

När du flyttar ifrån lägenheten

  • Uppsägningen måste vara skriftligen och oss tillhanda innan sista vardagen i månaden och tre (3) kalendermånaders uppsägningstid gäller.
  • Vid dödsbo gäller en (1) kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter att hyresgästen har avlidit. I annat fall är det tre (3) månader som gäller enligt hyreslagen.

Den första besiktningen sker strax efter att du har sagt upp lägenheten. Den gör vi för att få kännedom om lägenhetens skick och eventuella skador i lägenheten. Om det är skador orsakade av dig och som du vill åtgärda, gör vi en ombesiktning cirka 1 månad innan du flyttar ifrån lägenheten. Om åtgärder inte vidtagits eller uppfyller sedvanlig standard kommer du att debiteras för kostnaden att iordningställa bostaden.

Under uppsägningstiden är du skyldig att se till att lägenheten kan visas för tilltänkta intressenter. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter på din uppsägning.

När det börjar närma sig flytt från lägenheten kallas du och inflyttande hyresgäst till en besiktning.  När du flyttar ska du lämna lägenhet, förråd och eventuell balkong/uteplats väl flyttstädad. Checklista för flyttstädning finns till din hjälp.

Vid avflyttningsbesiktningen går fastighetsskötaren igenom lägenheten och ser över så att det inte finns några skador och att lägenheten är väl flyttstädad och därefter återlämnas alla nycklar som hör till lägenheten.

Om du inte kan närvara på besiktningen på avflyttningsdagen kan du lämna in nycklarna på vårt kontor på Änghagsgatan 13 i Lidköping före klockan 12.00 samma dag. Meddela detta i så fall i förväg här!