Förändringar i tillvaron

Enbo, sambo & särbo

  • Om du står ensam på kontraktet och sedan blir sambo eller gifter dig skriver vi inte till någon mer person på hyresavtalet. Din partner är skyddad av giftorätt- och sambolagen. Om någon mer bor i lägenheten får de folkbokföra sig på adressen och kontakta oss för att få en namnskylt.
  • Om ni är två personer som står för ett hyresavtal är båda solidariskt ansvariga för lägenheten. Om någon av er önskar flytta måste vi få reda på det. Fyll i och skicka in blanketten “del av uppsägning”  Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Vi skickar en bekräftelse på deluppsägningen.

Söka ny bostad internt
Du har möjlighet att söka omflyttning till annan lägenhet hos oss. Det gör du genom en intresseanmälan. Glöm inte att skriva varför du vill byta bostad och vad du söker.

Överlåtelse
Vi följer hyreslagen och dess riktlinjer och du kan inte överlåta lägenheten till någon annan person utan vårt medgivande.

Hyra ut i andra hand
Det är inte tillåtet att hyra ut i andra hand.

Avflyttning
Om du behöver säga upp din lägenhet använder du blanketten “uppsägning av bostad“.
Här gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med början från närmaste månadsskifte. Om det är två kontraktsinnehavare på hyresavtalet måste båda säga upp hyresavtalet. Glöm inte att ange telefonnummer för visning av lägenheten eftersom tilltänkta hyresgäster behöver se lägenheten och du som hyresgäst är skyldig att se till att lägenheten visas under uppsägningstiden. Om du själv inte har möjlighet att visa den kan du kontakta oss så hjälper vi dig med det. Vi skickar en bekräftelse på lägenhetsuppsägningen inom en vecka.

Vid dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid. Detta gäller om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter det att hyresgästen har avlidit, annars är det tre månader uppsägningstid. Viktigt att ange telefonnummer till anhörig så vi har en kontaktperson att vända oss till vid frågor.

När du flyttar ska du lämna lägenhet, förråd och eventuell balkong väl flyttstädad. Du får en checklista av oss som hjälp. Är det bristfälligt städat eller vi upptäcker skador eller onormalt slitage kommer du att debiteras.

Egna spegelväggar, heltäckningsmattor, persienner, disk- och tvättmaskin ska tas bort om inte annat avtalats med ny hyresgäst. Eventuellt ditsatta kabellister på golv, tak och väggar ska tas bort och om du har satt upp dekaler och klistermärken ska dessa tas bort. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar, hyllor, lampor och tavlor ska repareras och återställas till sitt ursprungliga skick. Eventuella egenhändigt installerade el- eller rördragningar ska tas bort.